Maskinproduksjon

Det er alltid fullt kjør ved maskinproduksjon. Deler må veies og ting skal telles. Noen ting må til og med bli testet. På Vekteksperten har vi valgt en rekke vekter fra våre produsenter, som vi tror vil gi fordeler på arbeidsplassen. Se for eksempel nærmere vår tellevekt fra Adam utstyr. ADAM CBC er robust og er også lett å betjene. Vekten inneholder alle egenskaper og funksjoner som er nødvendige for å utføre forskjellige veiinger og opptellinger. Den er ideell for pakking i produksjonen og er god når det gjelder å danne et overblikk, siden skjermen både kan gi informasjon om totalvekt, telle resultat og stykkvekt for hver enkelt veiing. Metall hardhetsmåler KERN HN-D er behagelig å håndtere, og resulterer i en klart større nytte enn andre hardhetsmålere. Den er designet for 1-hånds bruk, noe som gjør det mulig å jobbe fleksibelt. Skjermen gjør det mulig for høy lysstyrke og bakgrunnslys, slik at informasjon kan leses fra alle retninger. Nedenfor kan du se flere vekter som spesielt er valgt ut for maskinindustrien.