Personvern og cookie politikk

Cookie politikk

Hva er en cookie
En cookie er en liten fil med data som gjemmes på din PC av eierne av hjemmesiden. Dette er for å gjøre det mulig å kjenne igjen din datamaskin og kontrollere hva som foregår når du besøker hjemmesiden. Det er ikke snakk om et program – og en cookie inneholder IKKE virus. Ofte er cookies nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere optimalt.

Hvorfor bruker Vektekspert cookies?
Bruken av cookies kan gi et overblikk over ditt besøk på hjemmesiden. På grunn av dette kan vi målsette og optimalisere siden vår til nettopp dine interesser og behov. De er derfor en viktig del av driften på siden. For eksempel husker cookies hva du har lagt i innkjøpskurven, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, osv.

Avvisning av cookies
Det er alltid mulig å avvise cookies ved å endre innstillingene i din nettleser. Husk å være oppmerksom på at det er mange funksjoner du ikke kan bruke om du deaktiverer cookies. Det skyldes at bruken av dem forutsetter at hjemmesiden husker valgene dine.

Slik sletter du cookies
Du kan enkelt slette cookies du tidligere har akseptert. Den konkrete prosedyre avhenger av hvilken nettleser du bruker. Under har vi samlet veiledninger for hvordan du sletter cookies i forskjellige nettlesere:

 

Persondatapolitikk

1.  GENERELT

1.1.  I det følgende beskrives Vektekspert VAT: 912 371 972 (”Vektekspert”, ”oss”, ”vår”) politikk om behandling av personopplysninger («persondatapolitikk»), og hvordan vi samler og behandler opplysninger om deg.

1.2.   Personopplysninger som du gir oss eller som samles inn via www.vektekspert.no («Hjemmesiden») er omfattet av denne persondatapolitikken.

1.3.   Vektekspert er dataansvarlig for dine personlige opplysninger. Dersom du ønsker å kontakte oss, bruk kontaktopplysningene anført i punkt 7.

 

2.   INNSAMLING AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER

2.1.  Hvilke personopplysninger innsamles – og til hvilket formål

2.1.1.  Vi samler automatisk opplysninger om deg når du besøker Hjemmesiden. For eksempel IP-adressen din, hvilken nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på siden og hvilken type data, nettbrett eller telefon du bruker for å besøke oss. Dette gjør vi med henblikk på å forbedre Hjemmesiden vår og øke konverteringen gjennom dette. Samtidig har vi mulighet for å føre en mer målrettet og relevant markedsføring.

2.1.2.  Når du oppretter en ordre hos oss samler vi forskjellige opplysninger om deg. For eksempel navn, adresse, e-post, telefonnummer og hvilke produkter du har kjøpt og eventuelt returnert. Dette gjør vi får å kunne levere produkter til deg – og for å oppfylle våre forpliktelser i forhold til bokføring av siden.

2.1.3.  Når du melder deg inn i vår kundeklubb gir du samtykke til at vi kan samle opplysninger om deg. For eksempel navn, adresse, e-post og telefonnummer sammen med informasjon om hvilke produkter du har kjøpt og eventuelt returnert.

2.1.4. For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

2.1.5.  Opplysninger innsamlet i forbindelse med innmelding i kundeklubben brukes til å administrere innmeldingen og for å tilby deg direkte markedsføring og særlige fordeler. For eksempel ved å sende deg informasjon om nye produkter og andre nyheter som har du har gitt oss samtykke til å sende deg.

2.2.  Grunnlaget for innsamlingen

2.2.1.  Opplysningene vi samler (som beskrevet i punkt 2.1.1) er nødvendige for å kunne oppbygge og forbedre funksjoner på Hjemmesiden foruten å kunne gi deg relevante tilbud.

2.2.2.  IP-adressen din brukes bare til å kunne fastlegge din geografiske plassering, dersom vi har fått ditt særskilte samtykke til dette.

2.2.3.  Innsamlingen av opplysninger (som beskrevet i punkt 2.1.2.) er nødvendig for at vi kan opprettholde vår avtale med deg.

2.2.4.  Opplysningene nevnt i punkt 2.1.3 innsamles bare dersom du gir ditt uttrykkelige samtykke.


3.  BRUK AV DATABEHANDLERE

3.1.  Vektekspert bruker eksterne bedrifter til teknisk drift av Hjemmesiden. For eksempel bistår andre bedrifter med utførelse av målrettet markedsføring som retargeting, forbedring av Hjemmesiden og fremvisning av din bedømmelse på våre produkter. Disse firmaene kategoriseres som databehandlere. De behandler dataen vi er ansvarlig for under vår instruks. Databehandlere kan ikke bruke din informasjon til andre formål enn å opprettholde deres avtale med oss – de er også underlagt fortrolighet om opplysningene.

3.2.  Google Analytics v/Google Inc. ligger i USA og er en av disse databehandlerne. De påkrevde garantiene for overførsel av opplysninger til USA er sikret via databehandlerens sertifisering under EU – U.S. Privacy Shield. Du finner en kopi av denne sertifiseringen her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

4.  DINE RETTIGHETER

4.1.  For å skape åpenhet rundt behandlingen av dine personopplysninger skal databehandlere som oss opplyse deg om dine rettigheter.

4.2.  Innsiktretten

4.2.1.  Til enhver tid er du berettiget til å anmode oss skriftlig om å informere deg om forskjellige forhold. For eksempel hvilke informasjoner vi har om deg, hvor de stammer fra, hva de brukes til og hvilke kategorier og mottakere av personopplysninger det evt. finnes.

4.2.2.  Du har rett til å motta en kopi av informasjonene vi behandler om deg. For å få utlevert flere kopier krever vi et gebyr på DKK 50,00. Dersom du ønsker en kopi må du anmode skriftlig om dette til support@vektekspert.no. For å motta persondataopplysninger må du også vedlegge dokumentasjon for at du er den samme personen som du ønsker persondata om.

4.3. Rett til rettelse/Rett til endringer og presiseringer

4.3.1.  Vi er forpliktet til å rette ukorrekte opplysninger om deg dersom du gjør oss oppmerksom på dette. Hvis du blir oppmerksom på feil i våre opplysninger oppfordrer vi deg til å kontakte oss skriftlig så vi har mulighet for å rette opplysningene. 

4.3.2.  Opplysningene innsamlet i forbindelse med innmelding i vår kundeklubb har du selv mulighet for å rette via log-in i din brukerprofil. 

4.4.  Retten til sletting 

4.4.1.  I noen tilfeller er du er berettiget til å få alle eller noen av dine personlige opplysninger slettet av oss. For eksempel om du tilbakekaller samtykket til din innmelding i kundeklubben. Dersom det er nødvendig for oss å behandle opplysningene om deg (f. eks. i forbindelse med forpliktelser i forbindelse med bokføring) forplikter vi oss ikke til å slette dine opplysninger. 

4.5.  Retten til å begrense behandlingen av opplysninger til oppbevaring

4.5.1.  I noen tilfeller har du rett til å begrense vår behandling av dine opplysninger til å bare bestå av oppbevaring. For eksempel hvis du mener at de opplysningene vi innehar ikke er korrekte

4.6.  Retten til dataportabilitet

 4.6.1. Du er berettiget til å overføre dine personlige opplysninger til en annen dataansvarlig og i den forbindelse få utlevert dine opplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dette gjelder når vi innsamler dine opplysninger i forbindelse med:

-   Når du kjøper et produkt hos oss jf. generelle handelsvilkår eller

-    Når du samtykker til at vi kan bruke IP-adressen din for å fastlegge din geografiske plassering jf. Punkt 2.2.2 eller

-    Når du samtykker til å bli medlem av vår kundeklubb jf. Punkt 2.13 og 2.14

 4.7.  Retten til innsigelse

4.7.1.  Ved spesielle tilfeller er du alltid berettiget til å gjøre innsigelse mot Vekteksperts behandling av dine informasjoner. Vi innsamler disse til å forberede funksjoner på og i oppbygningen av vår Hjemmeside jf. Punkt 2.2.1.

4.7.2.  Videre har du alltid rett til å gjøre innsigelser mot de opplysningene vi behandler for å utføre direkte markedsføring jf. Punkt 2.1.4.

4.7.3.  Gjennomfører du en innsigelse mot behandlingen kan vi ikke lengere behandle dine opplysninger med mindre vi kan bevise lovlige grunner eller andre forpliktelser for å gjøre dette. 

4.8.  Retten til å tilbakekalle samtykke

4.8.1.  Du er alltid berettiget til tilbakekall av ditt samtykke til vår bruk av IP-adressen din jf. Punkt 2.2.2 og til din innmelding i vår kundeklubb jvf. Punkt 2.1.3 og 2.1.4. Om du tilbakekaller ditt samtykke gjøres du oppmerksom på at vi i noen tilfeller kan være berettiget til å fortsette behandlingen av dine data jf. Punkt 4.4.1. Dersom dette er tilfellet vil du bli informert om dette. 

4.8.2.  Ønsker du å trekke ditt samtykke skal du kontakte oss på support@vektekspert.no.

4.9.  Retten til å klage

4.9.1.  Du er alltid berettiget til å klage over vår behandling av dine opplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.no

 

5.  SLETTING AV PERSONDATA

5.1.  Vi sletter løpende de personlige opplysningene vi har om kunder som ikke har brukt siden vår i en lengre periode. Likevel har vi muligheter for å ta vare på spesifikke opplysninger i en lengere periode for å opprettholde lovkrav – blant annet forbrukerlovgivningen (reklamasjonsrett) og regnskapsloven.

5.2. Med mindre vi har rett til å fortsette behandlingen jf. Pkt 2, vil vi slette opplysningene vi har innsamlet, i forbindelse med ditt samtykke til å sende deg markedsføring via e-post, når du tilbakekaller samtykket ditt.

5.3. Om ditt medlemskap er inaktivt i tre år vil vi automatisk slette opplysningene vi har innsamlet i forbindelse med din innmelding i kundeklubben. Det vil være mulig for deg å respondere hvis du ikke ønsker at vi sletter opplysningene dine. Dette vil du få mulighet for når vi sender deg en e-post med informasjon om vår hensikt med å slette dine data.

5.4.  Vi vil automatisk slette opplysningene du har registrert om deg selv dersom du ikke deaktiverer (dvs. at du IKKE innstiller ditt medlemskap, men velger å suspendere det) ditt medlemskap i kundeklubben og ikke aktiverer det på nytt innenfor 3 år.

5.5.  Kundeklubb-opplysningene dine vil bli slettet dersom du har oppsagt ditt medlemskap i kundeklubben.  

 

6.  SIKKERHET

6.1.  Vektekspert har gjennomført tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å forhindre at personopplysninger urettmessig eller ulovligt tilintetgjøres, forringes, mistes eller endres. Det er også gjort sikkerhetsforanstaltninger for å forhindre at uvedkommende får kjennskap eller mulighet for å misbruke materialet.

6.2. Det er bare medarbeidere som, pga. arbeidsoppgaver, har et reelt behov for adgang til dine data, som har mulighet for å lese dem i sammenheng med arbeidsoppgaver.  

 

7.   KONTAKTOPPLYSNINGER

7.1.  De personopplysningene som innsamles via Hjemmesiden er Vektekspert dataansvarlig for.

7.2.   Du kan kontakte oss på følgende opplysninger dersom du har bemerkninger eller spørsmål til denne Persondatapolitikken:

Vektekspert
c/o ECOVIS
PB 1904 Vika
0124 Oslo

Telefon: +47 33 99 74 76
E-mail: support@vektekspert.no


8.  ENDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1.  Vektekspert har til enhver tid rett til å endre i denne Persondatapolitikken. Dersom vi gjør dette vil du bli orientert om dette ved dit neste besøk på Hjemmesiden.

8.2.  Du vil bli informert om endringer i politikken via e-post om du er medlem i kundeklubben.

8.3.  Det er ikke mulig å fortsette med bruk av Hjemmesiden om du ikke aksepterer den nye politikken – og du risikerer at opplysningene dine blir slettet.

 

9.  VERSJONER

Denne persondatapolitikk er skrevet 18/1/2018 og er versjon 1 av Vekteksperts persondatapolitikk.