Menu
 

Levering og retur

LEVERING OG RETUR

 

Leveringstid
Du kan se leveringstiden for hvert enkelt produkt på hver produktside.
Vi har 3-7 dagers levering på de fleste produkter.


Fraktomkostninger og risiko
Fraktprisen avhenger av ordrens samlede vekt. Du kan se fraktprisen når du legger produktet i handlekurven og går til kassen.
Våre forsendelser sendes alltid som forsikrede pakker.


Angrerett (privatpersoner)
Du har 14 dagers angrefrist etter den dagen hvor du eller en av deg angitt tredjeperson (dog ikke transportøren) får varene i sin besittelse.
Kjøper står for fraktomkostninger ved retur etter bruk av angreretten.
OBS: Kostnaden for kalibrering og verifisering vil ikke bli refundert, da disse er et resultat av manuelt arbeid. 

Returprosessen

1) Kontakt kundeservice og meld fra om returen (opplys ordrenummer, produkt og årsak)
- Kundeservice telefon: 21 98 46 11
- Kundeservice e-post: [email protected]

2) Pakk varen i original emballasje

3) Legg ved en kopi av fakturaen og send pakken i retur til adressen nedenfor.

Vektekspert.no
Postboks 19
4855 Froland
NORGE

4) Vektekspert mottar varen til undersøkelse. Deretter returneres totalbeløpet etter 7 dager til den kontoen som ble benyttet ved betaling.


Angrerett (virksomheter)
Vektekspert tilbyr ingen angrerett for bedrifter.


Reklamasjon (Privatpersoner)

Du har 2 års reklamasjonsrett på alle varer.

Prosedyre

1) Kontakt kundeservice og meld fra om reklamasjonen. Opplys ordrenummer, produkt og feil.
Telefon: 21 98 46 11
E-post: [email protected]

2) Såfremt varen er beheftet med feil eller mangler og du har reklamert innen tidsfristen, utbedrer vi feil eller mangler innenfor rimelig tid. Hvis det viser å ikke være mulig, eller vi ikke vurderer det hensiktsmessig å reparere varen, påtar vi oss i stedet å levere en ny feilfri vare etter retur av den mangelfulle vare. Vi refunderer dessuten eventuelle dokumenterte utgifter forbundet med returen. Hvis verken reparasjon eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet kjøpesummen, inklusive utgifter til returnering.

3) Ved omlevering eller refundering: Send pakken i retur i original emballasje til nedenstående adresse og send en kvittering for fraktomkostninger til kundeservice ([email protected]) – husk også å opplyse ordrenummer.

4) Når varen er mottatt i retur og undersøkt, sender vi deg et nytt produkt ved omlevering og refunderer fraktomkostningene. Ved refundering tilbakebetales beløpet + fraktomkostninger til din konto innenfor 7 dager.
 

Meddelelse om mangelen innenfor rimelig tid
Vil du påberope deg en mangel, skal du meddele oss om dette innenfor rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. I motsatt fall mister du retten til å påberope deg mangelen. Meddelelse gitt innenfor to måneder etter at du oppdaget mangelen er alltid rettidig.
Hvis du ikke har meddelt mangelen til oss senest 2 år etter salgsgjenstandens overlevering, kan du ikke senere gjøre den gjeldende, med mindre vi har påtatt oss å stå inne for gjenstanden i lengre tid.

Batterier – begrenset reklamasjonsrett
Da batterier har en naturlig begrenset holdbarhet er reklamasjonsperioden på disse begrenset til 6 måneder fra kjøpsdato.


Reklamasjon (virksomheter)

a) Kunden er forpliktet til straks og senest dagen etter mottagelsen av en leveranse å foreta kontroll av varen/ytelsen, samt å undersøke denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leveranse skal denne avvises eller mottas med forbehold ved å anmerke det på terminalen/fraktbrevet. Transportskade er utvendige, synlige skader på emballasjen.

b) Vektekspert.no kan alene gjøres ansvarlig for å utbedre opprinnelige feil og mangler i overensstemmelse med kjøpslovens bestemmelser. Konstaterer kunden feil og mangler, skal kunden straks reklamere skriftlig til Vektekspert.no med spesifikasjon av den mangelen som gjøres gjeldende. Reklameres det ikke rettidig, bortfaller retten til å gjøre mangler gjeldende.

c) Reklamasjonsperioden er under alle omstendigheter begrenset til 12 måneder fra levering. Etter reklamasjonsperiodens utløp kan ikke kunden påberope seg mangelen. For tredjepartsprodukter gjelder den reklamasjonsfrist som fremgår av underleverandørens gjeldende reklamasjonsbestemmelser. Ombytting eller reparasjon medfører ikke at det starter en ny 12 måneders reklamasjonsperiode.

d) Vektekspert.no er uten ansvar for feil og mangler som skyldes endringer foretatt av kunden, reparasjon utført av andre enn Vektekspert.no eller Vektekspert.no’s servicepartnere.

f) Det ytes ikke ytterligere garanti fra Vektekspert.no’s side, med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Garanti og serviceforpliktelser utover hva som måtte være uttrykkelig og skriftlig avtalt med Vektekspert.no, påhviler således ikke Vektekspert.no, men den gjeldende produsent og dennes eventuelle serviceutbyder.

 

g) Prosedyre ved reklamasjon

1) Kontakt kundeservice og meld fra om reklamasjonen – opplys ordrenummer, produkt og feil.
Telefon: 21 98 46 11
E-post: [email protected]

2) Såfremt varen er beheftet med feil eller mangler og du har reklamert rettidig, utbedrer vi slike feil eller mangler innenfor rimelig tid. Hvis det viser å ikke være mulig, eller vurderer det å ikke være hensiktsmessig å reparere varen påtar vi oss i stedet å levere en ny feilfri vare etter returen av den mangelfulle varen. Vi funderer dessuten eventuelle dokumenterte utgifter forbundet med returen. Hvis verken reparasjon eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet kjøpesummen inklusive utgifter til returen.

3) Ved omlevering eller refundering: Kundeservice vil sende deg en betalt pakkelabel med påført returadresse, som du skal sette på pakken med det defekte produktet og sende i retur.

4) Når varen er mottatt i retur og undersøkt, sender vi deg et nytt produkt ved omlevering. Ved refundering tilbakebetales beløpet til din konto innenfor 7 dager.


For utdypende informasjon, se våre handelsbetingelser.

Trustpilot - Bra service ved kontakt. Bra nettbutikk. – Jahn Arvid Svendsen

VI ER STOLTE OVER Å LEVERE TIL FØLGENDE

Vennligst vent