Levering og retur

Leveringstid

Du kan se leveringstid på hver produktside. Leveringstiden avhenger av hvilket lager produktet sendes fra. Vi har 3-7 dagers levering på de fleste produkter.
Hvis du kjøper verifikasjon eller kalibreringsbevis, legg til 2 dager leveringstid.

Vektekspert tar ikke noe ansvar for økonomiske tap ved sen levering.

Fraktomkostninger og risiko

Fraktprisen avhenger av ordrens samlede vekt. Du kan se fraktprisen når du legger produktet i handlekurven og går til kassen.

Våre forsendelser sendes alltid som forsikrede pakker. 

Angrerett

Du har 14 dages fortrydelsesret efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand (dog ikke transportøren) får varerne i fysisk besiddelse. Du skal have kontaktet Vægteeksperten seneste 14 dage efter modtagelsen for at kunne gøre brug af fortrydelsesretten. Du har herefter 14 dage til fysisk at returnere pakken.

OBS: Udgiften ved kalibreringscertifikater og verifikationer vil IKKE blive refunderet, da disse er et resultat af manuelt arbejde. 

Returkostnader
Kjøperen står for fraktkostnadene ved retur av et angret kjøp.
Dersom kunden nekter mottakelse, ikke henter sin pakke på leveringsstedet eller har oppgitt feil leveringsadresse, skal kunden betale for returkostnader pluss et administrasjonsgebyr på 100 kroner..
Varens stand, emballasje og innpakning ved returnering
 1. Varens stand: Varen kan være prøvd, men ikke blitt tatt i bruk til den grad at den ikke kan selges igjen. Hvis varen ikke kan selges igjen til samme pris, skal kjøperen betale for verditapet i form av nedsatt refundering av kjøpsbeløpet. Se avsnittet Verditap.
 2. Original emballasje og tilbehør: Varen skal pakkes forsvarlig i all original og uskadet emballasje. Dette sendes retur med alt medfulgt tilbehør og papirer - heriblant manualer, batterier og ladere. Ved manglende og skadet emballasje, tilbehør og papirer, skal kjøperen betale for verditapet i form av nedsatt refundering av kjøpsbeløpet. Se avsnittet Verditap.
 3. Innpakning: Når varen er forsvarlig pakket i original emballasje, skal den ytterligere pakkes forsvarlig. Dette for at selve emballasjen eller produktet selv ikke blir skadet under forsendelsen. Vi anbefaler å pakke varen i en pappkasse som tilsvarer produktets størrelse. Hvis varen ikke er forsvarlig innpakket, så varen selv eller dens emballasje har blitt skadet, skal kjøperen betale for verditapet i form av nedsatt refundering av kjøpsbeløpet. Se avsnittet Verditap.
Verditap

Fastsettelsen av verditapet avgjøres ut fra en samlet helhetsvurdering av Vektekspertens produktansvarlige, som har det største kjennskapet til varenes verdi og salgspotensiale. Det er altså snakk om en individuell vurdering ved hver returnering som er basert på varens stand og eventuelle mangler.

Følgende eksempler på mangler kan ses som veiledende satser, og er avhengig av helhetsvurderingen og mangelens, eller skadens, grad:

 1. Manglende produktmanual: 25 % av kjøpsprisen fratrekkes ved refunderingen
 2. Manglende tilbehør: 25 % av kjøpsprisen fratrekkes ved refunderingen
 3. Skadet emballasje: 25 % av kjøpsprisen fratrekkes ved refunderingen
 4. Manglende emballasje: 25% av kjøpsprisen fratrekkes ved refunderingen
Å angre på deler av et kjøp

Hos Vektekspert kan du returnere deler av et kjøp. Det betyr at hvis du eksempelvis har kjøpt to vekter, så er det mulig å returnere et enkelt av dem. Du kan allikevel ikke få eventuelle leveringskostnader refundert ved denne type returnering.

Returprosessen
 1. Kontakt kundeservice og meld din returnering (opplys ordrenummer, produkt og årsak)
  Kundeservice telefon: (+47) 33 99 74 76
  Kundeservice e-post: support@vektekspert.no
 2. Varen legges i original emballasje og pakkes forsvarlig med en kopi av fakturaen.
  OBS: Se avsnittet “Varens stand, emballasje og innpakning ved returnering” over. Ved manglende emballasje eller tilbehør, bruksmerker på produktet eller feil innpakning, skal kjøperen betale for verditapet i form av nedsatt refundering av kjøpsbeløpet.

 3. Vektekspert mottar varen til undersøkelsen. Etter dette returneres totalbeløpet etter 7 dager til kontoen ordren ble betalt med. Ved eventuell verditap, vil verdien av denne bli fratrukket det returnerte beløpet, og du vil få svar på e-post etterfølgende.

Reklamasjon

Du har 2 års reklamasjonsrett på alle varer. Da batterier har en naturlig begrenset holdbarhet er reklamasjonsperioden på disse begrenset til 6 måneder fra kjøpsdato.

Prosedyre
 1. Kontakt kundeservice og meld fra om reklamasjonen. Opplys ordrenummer, produkt og feil.
  Telefon: 33 99 74 76
  E-post: support@vektekspert.no
 2. Såfremt varen er beheftet med feil eller mangler og du har reklamert innen tidsfristen, utbedrer vi feil eller mangler innenfor rimelig tid. Hvis det viser å ikke være mulig, eller vi ikke vurderer det hensiktsmessig å reparere varen, påtar vi oss i stedet å levere en ny feilfri vare etter retur av den mangelfulle vare. Vi refunderer dessuten eventuelle dokumenterte utgifter forbundet med returen. Hvis verken reparasjon eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet kjøpesummen, inklusive utgifter til returnering. 
 3. Ved omlevering eller refundering: Send pakken i retur i original emballasje til nedenstående adresse og send en kvittering for fraktomkostninger til kundeservice (support@vektekspert.no) – husk også å opplyse ordrenummer. 
 4. Når varen er mottatt i retur og undersøkt, sender vi deg et nytt produkt ved omlevering og refunderer fraktomkostningene. Ved refundering tilbakebetales beløpet + fraktomkostninger til din konto innenfor 7 dager.
Meddelelse om mangelen innenfor rimelig tid

Vil du påberope deg en mangel, skal du meddele oss om dette innenfor rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. I motsatt fall mister du retten til å påberope deg mangelen. Meddelelse gitt innenfor to måneder etter at du oppdaget mangelen er alltid rettidig. 
Hvis du ikke har meddelt mangelen til oss senest 2 år etter salgsgjenstandens overlevering, kan du ikke senere gjøre den gjeldende, med mindre vi har påtatt oss å stå inne for gjenstanden i lengre tid.

Leveringstid

Du kan se leveringstid på hver produktside. Leveringstiden avhenger av hvilket lager produktet sendes fra. Vi har 3-7 dagers levering på de fleste produkter.
Hvis du kjøper verifikasjon eller kalibreringsbevis, legg til 2 dager leveringstid.

Vektekspert tar ikke noe ansvar for økonomiske tap ved sen levering.

Fraktomkostninger og risiko

Fraktprisen avhenger av ordrens samlede vekt. Du kan se fraktprisen når du legger produktet i handlekurven og går til kassen.

Våre forsendelser sendes alltid som forsikrede pakker. 

Angrerett

Vektekspert tilbyr ingen angrerett for bedrifter.

Reklamasjon

 1. Kunden er forpliktet til straks og senest dagen etter mottagelsen av en leveranse å foreta kontroll av varen/ytelsen, samt å undersøke denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leveranse skal denne avvises eller mottas med forbehold ved å anmerke det på terminalen/fraktbrevet. Transportskade er utvendige, synlige skader på emballasjen.
 2. Vektekspert.no kan alene gjøres ansvarlig for å utbedre opprinnelige feil og mangler i overensstemmelse med kjøpslovens bestemmelser. Konstaterer kunden feil og mangler, skal kunden straks reklamere skriftlig til Vektekspert.no med spesifikasjon av den mangelen som gjøres gjeldende. Reklameres det ikke rettidig, bortfaller retten til å gjøre mangler gjeldende.
 3. Reklamasjonsperioden er under alle omstendigheter begrenset til 12 måneder fra levering. Etter reklamasjonsperiodens utløp kan ikke kunden påberope seg mangelen. For tredjepartsprodukter gjelder den reklamasjonsfrist som fremgår av underleverandørens gjeldende reklamasjonsbestemmelser. Ombytting eller reparasjon medfører ikke at det starter en ny 12 måneders reklamasjonsperiode.
 4. Vektekspert.no er uten ansvar for feil og mangler som skyldes endringer foretatt av kunden, reparasjon utført av andre enn Vektekspert.no eller Vektekspert.no’s servicepartnere.
 5. Det ytes ikke ytterligere garanti fra Vektekspert.no’s side, med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Garanti og serviceforpliktelser utover hva som måtte være uttrykkelig og skriftlig avtalt med Vektekspert.no, påhviler således ikke Vektekspert.no, men den gjeldende produsent og dennes eventuelle serviceutbyder..

Prosedyre ved reklamasjon
 1. Kontakt kundeservice og meld fra om reklamasjonen – opplys ordrenummer, produkt og feil.
  Telefon: 33 99 74 76
  E-post: support@vektekspert.no
 2. Såfremt varen er beheftet med feil eller mangler og du har reklamert rettidig, utbedrer vi slike feil eller mangler innenfor rimelig tid. Hvis det viser å ikke være mulig, eller vurderer det å ikke være hensiktsmessig å reparere varen påtar vi oss i stedet å levere en ny feilfri vare etter returen av den mangelfulle varen. Vi funderer dessuten eventuelle dokumenterte utgifter forbundet med returen. Hvis verken reparasjon eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet kjøpesummen inklusive utgifter til returen. 
 3. Ved omlevering eller refundering: Kundeservice vil sende deg en betalt pakkelabel med påført returadresse, som du skal sette på pakken med det defekte produktet og sende i retur. 
 4. Når varen er mottatt i retur og undersøkt, sender vi deg et nytt produkt ved omlevering. Ved refundering tilbakebetales beløpet til din konto innenfor 7 dager.

For utdypende informasjon, se våre handelsbetingelser