Kalibrering og verifisering av vekter

Verifisering / M-merking av vekter
Hvis du kjøper en vekt til et kommersielt eller medisinsk anlegg, skal vekten verifiseres / M-merkes etter den gjeldende lovgivning.
Nedenfor er en oppsummering av "Forskrift om målenheter og måling" fra LOVDATA.NO

Skal din vekt verifiseres?
For ikke-automatiske vekter som benyttes eller skal benyttes til følgende bruksformål, gjelder bestemmelsene i forskriften her fullt ut:

a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner
b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling
c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap
d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering og medisinsk behandling
e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i medisinske og farmasøytiske laboratorier
f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger.

Når vektene er utstyrt med eller knyttet til innretninger som ikke benyttes til slike formål som nevnt i annet ledd, skal innretningene unntas fra kravene i forskriften her. 

Hvis du er i tvil om hvorvidt din vekt skal verificeres, så kontakt vår support.

Kjøp av verifisering
Du kan kjøpe verifisering av din vekt når du handler hos Vektekspert (forutsatt at vekten kan verifiseres). Kontakt oss hvis du er i tvil.
- En verifisering gjelder i 4 år. Deretter skal vekten re-verifiseres hvis den skal brukes til samme formål.

 

KONTAKT OS

Mail  Mail: support@vektekspert.no
 Phone   Tlf.: 33 99 74 76 - Telefontid hverdager 09.00 - 16.00. Lunsjpause 12.00-12.30.


 

Kalibrering av vekter
En vekt skal justeres og kalibreres løpende for å kunne veie nøyaktig.
Hvor ofte det er nødvendig avhenger i stor grad av vektens type og bruk – samt eventuelle krav i din spesifikke virksomhet. Vi sier gjerne at industrivekter skal kalibreres 1 gang hvert år - men selvfølgelig er det helt opp til deg. For mindre vekter kan det være tilstrekkelig å justere den med et kalibreringslodd en gang i mellom.
Hvis du er i tvil, så kontakt oss.

Kalibreringssertifikat
For de aller fleste av våre vekter er det mulig å kjøpe et kalibreringssertifikat. Velger du dette, vil vekten bli kalibrert hos produsenten innen levering og du vil motta ett bevis på dette. Du kan selv justere vekten i etterkant, hvis du har de nødvendige kalibreringsloddene.

Justering
Du kan selv justere vekten løpende, hvis du har de nødvendige kalibreringslodd. Vektekspert har alle typer lodd. Prosedyren vil du alltid kunne finne i vektens manual. Kontakt oss hvis du er i tvil om hvilket lodd som skal brukes til din vekt.


KONTAKT OS

Mail  Mail: support@vektekspert.no
 Phone   Tlf.: 33 99 74 76 - Telefontid hverdager 09.00 - 16.00. Lunsjpause 12.00-12.30.